GDPR - Dataskyddsförordningen

Göinge Trafikskola AB skyddar din integritet

Vi på Göinge Trafikskola AB värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar Göinge Trafikskola AB dina personuppgifter

Göinge Trafikskola AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Vi kommer även använda de uppgifter vi har om dig för att administrera dina utbildningar som AM-utbildning, Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 och 2 samt Släputbildningar till Transportstyrelsen och dina kommande prov på Trafikverket.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Göinge Trafikskola AB behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till:

”Registerutdrag”
Göinge Trafikskola AB
Östra Järnvägsgatan 28
283 41 OSBY

Läs mer detaljerat här